Raad

Periode

Huidig

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

16 zetels
Bekijk pagina
Leden van Gemeenteraad
 1. L.A.M. (Leontien) Kompier voorzitter
 2. F.H.A. (Floris) de Boer raadslid, fractievoorzitter
 3. S. (Soledad) van Eijk raadslid, fractievoorzitter
 4. W. (Wim) Nugteren raadslid, fractievoorzitter
 5. A. (André) van der Starre raadslid, fractievoorzitter
 6. B. (Ben) Hoejenbos raadslid
 7. J.A. (Jan) Hofman raadslid
 8. A.E. (Annelies) Kloosterboer raadslid
 9. E. (Els) Nieuwland - Rijs raadslid
 10. G.J.E. (Ger) Nijman raadslid
 11. G.J. (Gerard) Rep raadslid
 12. M.G.C. (Maurice) Schoutsen raadslid
 13. J.D. (Joke) Visser raadslid
 14. K. (Karin) van der Vliet raadslid
 15. R.J. (Rob) Wagenaar raadslid
 16. L.C. (Lea) van der Zee raadslid
 17. I.D.M. (Inez) van Verseveld – Gerrits raadslid

College van B&W

Bekijk pagina
Leden van College van B&W
 1. L.A.M. (Leontien) Kompier burgemeester
 2. E. (Erik) Annaert secretaris/directeur
 3. A.G.W. (Ad) Jongenelen wethouder
 4. N. (Nils) Langedijk wethouder
 5. J. (Jasper) Nieuwenhuizen wethouder

Griffie

Leden van Griffie
 1. J.H. (Henk) Spaak medewerker griffie

Commissies

Forum

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van Forum
 1. E. (Els) Nieuwland - Rijs forumvoorzitter, lid
 2. L.C. (Lea) van der Zee raadslid
 3. F.H.A. (Floris) de Boer lid
 4. M.C. (Pauline) Bovenkerk - van Oosterom lid
 5. S. (Soledad) van Eijk lid
 6. P.M.W.D. (Petra) Feenstra lid
 7. J. (Jacqueline Hink-Haarms lid
 8. J.A. (Jan) Hofman lid
 9. J.G. (Jan) Hoogeboom lid
 10. C.G.M. (Carla) van Hoorn lid
 11. E. (Ellen) de Jong lid
 12. P.J.M. (Piet) van Kleef lid
 13. A.E. (Annelies) Kloosterboer lid
 14. J. (Joris) Koning lid
 15. T.M. (Dirk) Korver lid
 16. J.A. (Jolanda) Krul-Brandt lid
 17. C.T.M. (Kees) Molenaar lid
 18. G.J.E. (Ger) Nijman lid
 19. W. (Wim) Nugteren lid
 20. G.J. (Gerard) Rep lid
 21. P.H. (Pauline) Rep lid
 22. P. (Patricia) Ringers lid
 23. G.F. (Fred) Ruiten lid
 24. M.G.C. (Maurice) Schoutsen lid
 25. A. (André) van der Starre lid
 26. P. (Paulina) Tjassens Keiser lid
 27. J. (Jos) Veldboer lid
 28. J.D. (Joke) Visser lid
 29. K. (Karin) van der Vliet lid
 30. R.J. (Rob) Wagenaar lid
 31. N.J. (Niek) Zuurbier lid
 32. N. (Klaas) Zwart lid
 33. I.D.M. (Inez) van Verseveld – Gerrits lid

Commissie Sociaal Domein

Bekijk pagina
Leden van Commissie Sociaal Domein
 1. M.C. (Pauline) Bovenkerk - van Oosterom lid
 2. P.M.W.D. (Petra) Feenstra lid
 3. J.A. (Jan) Hofman lid
 4. J.G. (Jan) Hoogeboom lid
 5. C.G.M. (Carla) van Hoorn lid
 6. E. (Ellen) de Jong lid
 7. G.J. (Gerard) Rep lid

Auditcommissie

Bekijk pagina
Leden van Auditcommissie
 1. P.J.M. (Piet) van Kleef lid
 2. G.J.E. (Ger) Nijman lid
 3. G.F. (Fred) Ruiten lid
 4. A. (André) van der Starre lid
 5. I.D.M. (Inez) van Verseveld – Gerrits lid

Klankbordgroep Rekenkamer

Bekijk pagina
Leden van Klankbordgroep Rekenkamer
 1. J.A. (Jan) Hofman lid
 2. C.T.M. (Kees) Molenaar lid
 3. W. (Wim) Nugteren lid
 4. I.D.M. (Inez) van Verseveld – Gerrits lid

Fracties

Lokaal Dijk en Waard

7 zetels
Bekijk pagina
Leden van Lokaal Dijk en Waard
 1. F.H.A. (Floris) de Boer raadslid, fractievoorzitter
 2. A.E. (Annelies) Kloosterboer raadslid
 3. E. (Els) Nieuwland - Rijs raadslid
 4. G.J.E. (Ger) Nijman raadslid
 5. G.J. (Gerard) Rep raadslid
 6. K. (Karin) van der Vliet raadslid
 7. L.C. (Lea) van der Zee raadslid
 8. C.G.M. (Carla) van Hoorn lid
 9. C.T.M. (Kees) Molenaar lid

VVD

3 zetels
Bekijk pagina
Leden van VVD
 1. B. (Ben) Hoejenbos raadslid
 2. J.A. (Jan) Hofman raadslid
 3. R.J. (Rob) Wagenaar raadslid
 4. T.M.B. (Tanja) Jacet-van Lierop lid
 5. P. (Patricia) Ringers lid
 6. P. (Paulina) Tjassens Keiser lid
 7. J. (Jos) Veldboer lid

GroenLinks

2 zetels
Bekijk pagina
Leden van GroenLinks
 1. S. (Soledad) van Eijk raadslid, fractievoorzitter
 2. M.G.C. (Maurice) Schoutsen raadslid
 3. M.C. (Pauline) Bovenkerk - van Oosterom lid
 4. P.J.M. (Piet) van Kleef lid
 5. N.J. (Niek) Zuurbier lid
 6. N. (Klaas) Zwart lid

Senioren Dijk en Waard

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van Senioren Dijk en Waard
 1. J.D. (Joke) Visser raadslid, fractievoorzitter

CDA

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van CDA
 1. I.D.M. (Inez) van Verseveld – Gerrits raadslid, fractievoorzitter
 2. J.A. (Jolanda) Krul-Brandt lid
 3. P.H. (Pauline) Rep lid

ChristenUnie

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van ChristenUnie
 1. W. (Wim) Nugteren raadslid, fractievoorzitter
 2. E. (Ellen) de Jong lid
 3. J. (Joris) Koning lid
 4. G.F. (Fred) Ruiten lid

PvdA

Leden van PvdA
 1. P.M.W.D. (Petra) Feenstra lid
 2. J. (Jacqueline Hink-Haarms lid
 3. T.M. (Dirk) Korver lid

Authentiek Dijk en Waard

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van Authentiek Dijk en Waard
 1. A. (André) van der Starre raadslid, fractievoorzitter
 2. J.G. (Jan) Hoogeboom lid
Ophalen gegevens

2024

Ophalen gegevens

2023

Ophalen gegevens

2022

Ophalen gegevens

2021

Ophalen gegevens

2020

Ophalen gegevens

2019

Ophalen gegevens

2018

Ophalen gegevens

2017

Ophalen gegevens

2016

Ophalen gegevens

2015

Ophalen gegevens

2014

Ophalen gegevens

2013

Ophalen gegevens

2012

Ophalen gegevens

2011

Ophalen gegevens

2010

Ophalen gegevens

2009

Ophalen gegevens

2008

Ophalen gegevens

2007

Ophalen gegevens

2006

Ophalen gegevens