Gemeenschappelijke Regelingen

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. De wijziging van de WGR is sinds 1 januari 2015 van kracht.

De gemeente Langedijk neemt deel aan diverse Gemeenschappelijke Regelingen, namelijk: GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar (VVI), Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK), Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA), Recreatieschap Geestmerambacht, HalteWerk, Omgevingsdienst NHN en Cocensus.

Op deze pagina treft u meer informatie over deze gemeenschappelijke regelingen aan.