Documenten

In het menu aan de linkerzijde treft u de diverse documenten aan waar de gemeente Langedijk mee werkt.

INGEKOMEN STUKKEN
Ingekomen stukken zijn documenten zoals brieven, mails en memo's, die gericht zijn aan de gemeenteraad. >> Bekijk de ingekomen stukken

BESLUITENLIJSTEN
Besluitenlijsten worden zo snel mogelijk na de vergadering gepubliceerd en worden in principe geplaatst bij de eerstvolgende vergadering. >> Bekijk de besluitenlijsten

BEANTWOORDING ARTIKEL 40-VRAGEN
De raadsleden hebben het recht om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen aan het college. Dit worden artikel 40-vragen genoemd. >> Bekijk de beantwoording artikel 40-vragen

MOTIES
Een motie is een korte, gemotiveerde verklaring over een onderwerp voorzien van een mening, wens of verzoek daarover. >> Bekijk de moties

AMENDEMENTEN
Met een amendement kan een voorgesteld raadsbesluit of voorgestelde verordening worden gewijzigd. >> Bekijk de amendementen

REGLEMENT VAN ORDE
Met ingang van 1 september 2019 zijn het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Langedijk 2019 en de Verordening op de fora Langedijk 2019 van kracht.

JAARPLAN
Het jaarplan "Sterk op weg naar Samen" geeft een indruk van de activiteiten waar de griffie zich in 2020 op richt ter ondersteuning van de gemeenteraad van Langedijk.